Procházka Masarykovou čtvrtí v okolí vily Stiassni (trasa III.)

Trasa III. se zaměřuje na specifika výstavby ovlivněné dobovými poměry v souvislosti s urbanistickým a architektonickým utvářením genia loci Masarykovy čtvrti. Projdeme jižní částí pisáreckého úbočí až do původní severní německé úřednické čtvrti. Budeme sledovat souvislosti s rodinou Stiassni a se stavbou vily na Hroznové 14. Nevynecháme i další stavby, kde bydlely zajímavé a význačné osobnosti ovlivňující brněnskou architektonickou scénu, kulturní atmosféru a společenský život.

Seznámíme se např. s vilou Alfredova bratra Ernsta Stiassni, vilami JUDr. Hynka Bulína a MUDr. Jaroslava Bakeše  v méně známých souvislostech, s vlastní vilou architekta Eduarda Žáčka nebo s vilou, ve které bydlel sochař Konrád Babraj.

Procházka se koná vždy druhou sobotu v měsíci v 10:30 hod. Začátek procházky je před vstupem do areálu vily Stiassni (Hroznová 14).

Jako jediná je tato trasa bezbariérová.


Rezervace nutná. On-line vstupenky zde.

Informace ke všem nabízeným trasám zde.

Otevírací doba

Období Dny Hodiny
2023
8. 4.-8. 4. so
10.30 – 12.30
13. 5.-13. 5. so
10.30 – 12.30
10. 6.-10. 6. so
10.30 – 12.30
8. 7.-8. 7. so
10.30 – 12.30
12. 8.-12. 8. so
10.30 – 12.30
9. 9.-9. 9. so
10.30 – 12.30
14. 10.-14. 10. so
10.30 – 12.30
11. 11.-11. 11. so
10.30 – 12.30