Procházka Masarykovou čtvrtí v okolí vily Stiassni (trasa III.)

Trasa III. se zaměřuje na specifika výstavby ovlivněné dobovými poměry v souvislosti s urbanistickým a architektonickým utvářením genia loci Masarykovy čtvrti. Projdeme jižní částí pisáreckého úbočí až do původní severní německé úřednické čtvrti. Budeme sledovat souvislosti s rodinou Stiassni a se stavbou vily na Hroznové 14. Nevynecháme i další stavby, kde bydlely zajímavé a význačné osobnosti ovlivňující brněnskou architektonickou scénu, kulturní atmosféru a společenský život.

Seznámíme se např. s vilou Alfredova bratra Ernsta Stiassni, vilami JUDr. Hynka Bulína a MUDr. Jaroslava Bakeše  v méně známých souvislostech, s vlastní vilou architekta Eduarda Žáčka nebo s vilou, ve které bydlel sochař Konrád Babraj.

Procházka se koná vždy druhou sobotu v měsíci v 10:30 hod. Začátek procházky je před vstupem do areálu vily Stiassni (Hroznová 14).

Jako jediná je tato trasa bezbariérová.


Rezervace nutná. On-line vstupenky zde.

Informace ke všem nabízeným trasám zde.