Galerie MCMA v Brně

Součástí vily Stiassni je také Galerie MCMA, ve které jsou návštěvníkům přístupné výstavy věnované moderní architektuře a památkové péči. Nachází se v přednáškové a výstavní budově v horní části zahrady a při zvláštních příležitostech (například při vernisážích) je přístupná také přímo z ulice Preslova. Návštěvníci vily a zahrady mají vstup na výstavu v rámci zakoupené vstupenky.

Provoz galerie dlouhodobě podporuje statutární město Brno.

Kurátorský tým galerie MCMA tvoří Ing. arch. Renata Vrabelová, PhD. (architektura 20. století), Ing. Petr Svoboda (památková péče) a Mgr. et Mgr. Martin Šolc (dějiny umění).

Program výstav ke stažení

letak-vystavy2020.pdf PDF (3,64 MB)

Pozvánky na výstavy

Vila Stiassni zve na výstavu: Cena Arnošta Wiesnera 2022

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Výstava

přednášková a výstavní budova v areálu vily Stiassni

13. 1. 2023 – 30. 1. 2023

9.00 – 16.00

Vila Stiassni zve na výstavu: Věra Běhalová 101

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Výstava

přednášková a výstavní budova v areálu vily Stiassni

10. 2. 2023 – 17. 4. 2023

10.00 – 16.00

Vila Stiassni zve na výstavu: ...lepší život i architektura

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Výstava

Přednášková a výstavní budova u vily Stiassni

28. 4. 2023 – 28. 8. 2023

10.00 – 17.00

Vila Stiassni zve na výstavu: CAW 2023

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Výstava

vila Stiassni v Brně

12. 1. 2024 – 29. 1. 2024

10.00 – 16.00

Vila Stiassni zve na výstavu mapující tvorbu architekta Petra Franty

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Výstava

vila Stiassni v Brně

2. 2. 2024 – 29. 4. 2024

10.00 – 16.00

Vila Stiassni zve na výstavu: Chandigarh – plánované a neplánované město

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Výstava

přednášková a výstavní budova v areálu vily Stiassni

17. 5. 2024 – 26. 8. 2024

10.00 – 16.00

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Nepodléhá CC

Ing. Petr Svoboda

  • vedoucí metodického centra
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 016 567
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno 601504
Petr Svoboda je absolventem Fakulty elektrotechniky a informatiky a Podnikatelské fakulty VUT v Brně, studoval rovněž dějiny umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V NPÚ pracuje od roku 2007. Do roku 2010 byl provozním náměstkem ředitele územního odborného pracoviště středních Čech v Praze, do roku 2013 pak náměstkem generální ředitelky pro správu památkových objektů. Od roku 2015 působí v Metodickém centru moderní architektury v Brně. Je autorem řady publikací, věnuje se výzkumným projektům.
Nepodléhá CC

Ing. arch. Renata Vrabelová, Ph.D.

  • památkář
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 777 117 392
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno 601504
Renata Vrabelová vystudovala Fakultu architektury VUT v Brně, zde absolvovala také doktorandské studium se zaměřením na architekturu poválečného období. V letech 2000–2010 vedla Galerii architektury v Brně, ve spolupráci se zahraničními architektonickými ateliery je kurátorkou řady výstav o současné světové architektuře, editorkou publikací o architektuře 20. století. Od roku 2016 pracuje v NPÚ, v Metodickém centru moderní architektury v Brně. V letech 2016–2020 pracovala jako hlavní řešitelka a koordinátorka projektu Moderní architektura 60. a 70. let 20. století.

Mgr. et Mgr. Martin Šolc, DiS.

  • pracovník památkové péče
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 775 442 256
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno 601504
Martin Šolc absolvoval po SPŠ stavební arch. Jana Letzela v Náchodě i zdejší VOŠ stavební se zaměřením na obnovu historických budov (2007). Souběžně získal čtyřletou projekční praxi a zkušenosti v poradenské a konzultační činnosti ve stavebnictví a energetice. Postupně zahájil studia na FF Masarykovy univerzity v Brně. Zde dokončil dvě magisterská studia. První v oboru Dějiny umění (2014) a druhé v oboru Management v kultuře (2015). Od roku 2014 je činný v NPÚ. Do roku 2016 byl zaměstnán v územním odborném pracovišti v Kroměříži. Zde vykonával pozici garanta území pro oblast Zlína a Luhačovic. Následně přešel do Metodického centra moderní architektury v Brně (2016), kde působí doposud. Je autorem publikací se zaměřením na památkovou péči a dějiny umění; věnuje se výzkumným projektům a památkové praxi.